Rozwody Marki - kancelaria adwokacka wsparciem w sprawach rozwodowych

Rozwód to życiowa decyzja, która wiąże się z ogromnymi emocjami i wieloma wyzwaniami. Gdy dochodzi do rozpadu małżeństwa, niezależnie od okoliczności, warto zrozumieć, jakie kroki podjąć, aby przejść przez ten trudny proces z jak najmniejszymi komplikacjami. Jeżeli mieszkasz w Markach lub okolicach i szukasz wsparcia w kwestii rozwodu, Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycji Kaszuby z siedzibą w Markach zapewnia profesjonalną pomoc i doradztwo na każdym etapie.

Adwokat rozwodowy Marki - jak pomaga?

Adwokat rozwodowy w Markach to profesjonalista zajmujący się sprawami rozwodowymi i prawem rodzinnym. Jego głównym celem jest zapewnienie klientom wsparcia prawnego i doradztwa podczas procesu rozwodowego. 

Oto kilka kluczowych obszarów, którymi zajmuje się adwokat rozwodowy Marki:

 1. Doradztwo prawne - adwokat rozwodowy udziela klientom kompleksowego doradztwa prawnego dotyczącego procesu rozwodowego. Pomaga zrozumieć prawa i obowiązki klienta oraz możliwe konsekwencje rozwodu.
 2. Negocjacje - adwokat reprezentuje klienta w negocjacjach z drugą stroną, starając się osiągnąć jak najlepsze warunki rozwodu. Negocjacje mogą dotyczyć podziału majątku, opieki nad dziećmi, alimentów i innych kwestii.
 3. Przygotowanie dokumentów - adwokat rozwodowy pomaga w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z rozwodem, w tym pozwów rozwodowych, umów o podział majątku i umów dotyczących opieki nad dziećmi.

rozwody marki

Reprezentacja w sądzie - w przypadku, gdy spór nie może być rozwiązany drogą negocjacji, adwokat rozwodowy Marki reprezentuje klienta w sądzie. Dba o interesy klienta i dąży do osiągnięcia korzystnego wyroku.

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika w przypadku rozwodu?

Warto skorzystać z usług adwokata rozwodowego w wielu sytuacjach, zwłaszcza gdy:

 • Rozwód jest sporny - gdy małżonkowie nie są w stanie osiągnąć porozumienia w sprawach związanych z rozwodem, takich jak podział majątku czy opieka nad dziećmi, pomoc adwokata jest nieoceniona.
 • Istnieją problemy związane z dziećmi - kwestie związane z opieką nad dziećmi, alimentami i wizytami są często skomplikowane i emocjonalnie trudne. Adwokat rozwodowy Marki pomoże uregulować te kwestie w sposób sprawiedliwy i zgodny z prawem.
 • Rozwód wiąże się z majątkiem - jeśli małżeństwo ma wspólny majątek, jego podział może być problematyczny. Adwokat rozwodowy Marki pomoże osiągnąć uczciwy podział.

Występują trudności zrozumienia przepisów prawnych - prawo dotyczące rozwodów może być skomplikowane. Adwokat rozwodowy jest ekspertem w tej dziedzinie i wyjaśni klientowi wszystkie aspekty procesu rozwodowego.

Sprawa rozwodowa krok po kroku

Proces rozwodowy obejmuje kilka kroków, które muszą być zrealizowane:

 1. Rozpoczęcie postępowania - pozew o rozwód można złożyć na wniosek jednej ze stron lub na wspólną prośbę obojga małżonków. Proces ten rozpoczyna się od złożenia pozwu rozwodowego w sądzie.
 2. Negocjacje i rozstrzygnięcie kwestii: Po złożeniu pozwu, strony mogą przystąpić do negocjacji w celu osiągnięcia porozumienia w kwestiach związanych z rozwodem.
 3. Sądowa rozprawa: Jeśli negocjacje nie przynoszą rezultatów, sprawa przechodzi do sądu. Sądowa rozprawa może być konieczna w celu rozstrzygnięcia spornych kwestii.
 4. Podział majątku: Sąd dokonuje podziału wspólnego majątku małżonków zgodnie z przepisami prawa.
 5. Opieka nad dziećmi: Sąd decyduje o opiece nad dziećmi i ustala alimenty.

Zakończenie małżeństwa: Po rozpoznaniu sprawy i wydaniu wyroku rozwodowego, małżeństwo formalnie zostaje zakończone.

Sprawy rozwodowe Marki - pomoc kancelarii w ustaleniu władzy rodzicielskiej i alimentów

Ustalenie władzy rodzicielskiej w trakcie rozwodu jest istotnym etapem, który ma na celu określenie, jakie prawa i obowiązki rodzice będą mieli wobec swoich dzieci po zakończeniu małżeństwa. To proces, który wymaga uwzględnienia dobra dzieci i znalezienia rozwiązania, które będzie dla nich najlepsze. Sąd rozważa, czy przyznać wspólną władzę rodzicielską obu rodzicom, czy też jedno z rodziców otrzyma jednoosobową władzę rodzicielską. Wspólna władza rodzicielska oznacza, że oboje rodzice mają równe prawa i obowiązki wobec dziecka i wspólnie podejmują decyzje dotyczące jego wychowania, zdrowia i edukacji. Jednoosobowa władza rodzicielska przekazuje jednemu z rodziców pełne prawa i obowiązki wobec dziecka, a drugi rodzic może mieć ograniczone prawa i dostęp do dziecka w określonych sytuacjach.

rozmowy adwokat rozwodowy

Sąd bierze pod uwagę szereg kryteriów przy ustalaniu władzy rodzicielskiej, które obejmują:

 • Dobro dziecka: Głównym kryterium sądowym jest zawsze dobro dziecka. Sąd dąży do tego, aby jego decyzja była zgodna z najlepszymi interesami dziecka.
 • Współpraca rodziców: Sąd ocenia zdolność rodziców do współpracy w sprawach dotyczących dziecka. Jeśli rodzice mogą efektywnie komunikować się i współpracować, to przyznawanie wspólnej władzy rodzicielskiej jest bardziej prawdopodobne.
 • Zdolność do opieki: Sąd bada, czy każdy z rodziców jest zdolny do zapewnienia odpowiedniej opieki nad dzieckiem, w tym do zapewnienia mu bezpieczeństwa i odpowiedniego wsparcia emocjonalnego.
 • Preferencje dziecka: Jeśli dziecko jest wystarczająco dojrzałe, by wyrazić swoje preferencje w kwestii władzy rodzicielskiej, sąd może je wziąć pod uwagę.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycji Kaszuby z siedzibą w Markach oferuje pełne spektrum usług z zakresu prawa rodzinnego, by zapewnić Ci spokój i bezpieczeństwo w tym trudnym okresie. Skontaktuj się z nami, a doświadczeni i empatyczni eksperci zadbają o Twoje interesy i dobro. 

zadowolonych klientów
100 +
lat doświadczenia zawodowego
10 +
procent skuteczności
100 %

Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycja Kaszuba

SKONTAKTUJ SIĘ Z Z NAMI